ඉතියෝපියාවේ Erta Ale ගිණිකන්දේ ලාවා ගංගාව

මේ පිංතුර වලින් දැක්වෙන්නේ ඉතියෝපියාවේ Erta Ale ගිණිකන්දේ ලාවා ගංගාව ගලා යන ආකාරයයි. කොතරම් උණුසුම් වුනත් බලන්න එහි අලංකාරත්වය, සුන්දරත්වය‍.Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

3 Responses to ඉතියෝපියාවේ Erta Ale ගිණිකන්දේ ලාවා ගංගාව

  1. @හිඟන්නාස්තුතියි.. පිංතුර පොඩි වැඩි නම් ඒ මත ක්ලික් කරලා විශාල කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕනෑනම් සේවු කරගන්න...

    ReplyDelete

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.