ඔයාල‍ගේ E-Mail Icon එකත් හදාගන්න


බ්ලොග් එකකට හෝ වෙනත් තැනක ඔයාලගේ මේල් ලිපිනය ලස්සන image එකක් විදියට දාන්න තියෙයිනම් ලස්සනයි නේ. මෙන්න ඒකට හොදම විකල්පය. මේ බලන්න‍


ඉහල විදියට ඔයාලගේ ඊ මේල් ලිපිනයත් ලස්සනට පිංතුරයකට දාගන්න පහල ලින්ක් එකට යන්න. ඒ වගේම මේ අඩවියෙන් ගන්න ඊ මේල් අයිකන් එයාලාම නොමිලේ හොස්ට් කරනවා. අපිට URL එක දෙනවා කැමතිනම් අපිටම ගන්නත් පුලුවන්.


මෙයින් GMail, Hotmail, MSN, Yahoo!, AOL වැනි ඊ මේල් ලිපින වගේම තවත් ගොඩක් E-Mail Providers ලා ගේ ලිපින වලට Icon එකක් ගන්න පුලුවන්

Posted in , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

Leave a Reply

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.