ඔබගේ ඡායාරූපයත් ලස්සනට හැඩවැඩ දාන්න....

ඔබගේ චායා රූපයත් ලස්සනට හෑඩ කරගන්න ආසයිනම් ඒක ඔන්ලයින් කරගන්න හොදම ස්ථානය තමයි photofunia කියන්නේ. මේ අඩවියට ගිහින් එ‍්කේ තියන සාම්පල් වලින් කැමති එකක් තෝරාගෙන අපේ ෆොටෝ එක ලබා දීපුවාම ඒක අදාල සාම්පල් එකට අනුව හදලා දෙනවා (එවෙලේම) විශේෂත්වය වන්නේ ඇනිමේශන් සහිත රූප විදියටත් අපේ පිංතුර හදාගන්න පුලුවන්. විවිධ අඩවි වල ප්‍රොෆයිල් පිංතුර වලට දාන්න ෆොටෝ ගන්න නියම තැන ඔයාලත් දැන්ම කරලා බලන්නකෝ...මම Zujith...

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

6 Responses to ඔබගේ ඡායාරූපයත් ලස්සනට හැඩවැඩ දාන්න....

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.