ඇස රවටමු 3 රවුමක්ද සර්පිලයක්ද ?

හී හී කට්ටිය පසුගිය ඇස රවටමු 1 හා 2 ලිපි වලට මුහුන දුන්නනේ. නැතිනම් තවමත් අවස්ථාව තියෙනවා.

ඇස රවටමු 1 වන ලිපිය ( අලි කකුල්) මෙතනින් යන්න.
ඇස රවටමු 2 වන ලිපිය (තිත් ගනිමු) මෙතනින් යන්න.


එහෙනම් මෙන්න 3 වන එක. මේ සෙල්ලමේ තියෙන්නේ පෙර ඒවා වගේ ගනන් කරන්න නෙමෙයි. පහල තියන රූපය වෘත්තයක්ද ? නැතිනම් සර්පිලයක්ද ? (Spiral or circles) කියලා හොයන්න.


මෙන්න රූපය


කියමු බලන්න. දැනටමත් ඇස රවටමු 1 ට හා 2 ට පිලිතුරැ දුන්නේ නැත්නම් ඒවත් උත්සාහ කරලා බලන්න.

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

6 Responses to ඇස රවටමු 3 රවුමක්ද සර්පිලයක්ද ?

 1. රවුම් හොඩයි... හෙහ් හෙහ් අපි අහුවෙයි ඕවට

  ReplyDelete
 2. රවුම් වගයක් අස්සෙ ඉරි වගයක් ගහල

  ReplyDelete
 3. මේකෙ තියෙන්නෙ ප්‍රමාණෙන් එකිනෙකට වෙනස් රවුම් කීපයක්.

  ReplyDelete
 4. ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් රවුම් ගොඩකුයි ඉරි ගොඩකුයි තමා මටත් පේන්නේ......

  ReplyDelete

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.