තෙල් නිසා පෘතිවියට සිදුවන ව්‍යසනය

අපි මේ පෘතිවියට කොපමණ ගරැ කරන්න ඕනද ??? මේ අප ජීවත් වන ස්ථානයයි. මෙවන් තැනක් මේ විශ්වයේ තිබේද ? කෙසේවෙතත් මුදල් මත පදනම් වූ අද මෙම සමාජයේ මිනිසුන් මුදල් පසුපස හඹා යෑම නිසා තිබෙන සම්පත් සියල්ල ප්‍රයෝජනයට ගනී. තෙල්වලින් අප කොපමන ප්‍රයොජන ගත්තත් තෙල් අවසන් වන දිනය ලගයි.. විකල්ප වලට යාමට කාලයයි මේ. බලන්න මේ පිංතුර දිහා කොපමන විනාශයක් මුහුදු ජලයට වනවදෙ කියා. අප දන්නේ මේ තෙල් දහනයෙන් වන හානිය පමනයි.. තෙල් නිපදවීමේදී සිදුවන හානිය ඒ මෙන් කීගුනයක්ද බලන්න.මේ පිංතුර ලැබුනේ මේල් එකකින්. වැඩිවිස්තර කියලා තිබුන තැනට ගියාමයි ඔක්කොම ෆොටෝස් දැක්කේ.. එතන තිබුනේ මෙහෙමයි..Deep Water Horizon Oil Rig Disaster


Late on the night of April 20th, 50 miles from the shore of Louisiana, a fire broke out aboard the Transocean Deepwater Horizon oil rig under lease by BP, with 126 individuals on board. After a massive explosion, all but 11 of the crew managed to escape as the rig was consumed by fire, later collapsing and sinking into the Gulf. Safeguards set in place to automatically cap the oil well in case of catastrophe did not work as expected, and now an estimated 5,000 barrels (over 200,000 gallons) of crude oil is pouring into the Gulf of Mexico every day - and could possibly continue to do so for months as complicated efforts are made to stop the leak. Collected here are several recent photos of the developing situation along Louisiana's Gulf Shore - one with the potential to eclipse the 1989 Exxon Valdez oil spill in scope and damage
මෙමගින් වන විනාශය සුලුපටුද ? ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු කාලය මෙය නොවේද ? දන්නවාද දැනටමත් ඕසොන් ස්ථරය විනාශ වෙමින් පවතී.

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

Leave a Reply

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.