සාඩම්බර පලවෙන් පෝස්ට් එක

ඔන්න ඉතිං මමත් සිංහල බ්ලොග් එකක් පටං ගත්තා. මේකෙං ඉදිරිපත් කරන්නේ මොනවද කියලානම් තාම අදහසක් නෑ. බට් ලගදිම මොනවාහරි බලමු නේ. රැදිලා ඉන්නකෝ...........

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

Leave a Reply

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.