ලෝක විනාශය 2019 දී ද??

උපුටා ගැනීම www.KandyNET.net වලිනි.

  ඔ‍බේ අදහස කුමක්ද ???

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

3 Responses to ලෝක විනාශය 2019 දී ද??

  1. අපෝ ඔක අද හෙටම වෙනවානම් ඉවරයි.හැබැයි එක පාරටම මුළු ලොකෙම විනාශ වෙන්න ඔනේ

    ReplyDelete
  2. 2012 විනාශ වෙනවනෙ බං ඉතින් 2019 විනාශ වෙන්න දෙයක් නෑනෙ එතකොට

    ReplyDelete
  3. 2019 වෙනකොට ලෝකය ඉතිරි වෙලා තියෙයිද

    ReplyDelete

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.